WAVERS UDDANNELSE

Wavers skaber et fortroligt forum til dig og dine medstuderende, hvor I sammen kan sætte målrettet fokus på netop jeres trivsel og undervisningsmiljø.

DOWNLOAD APPEN

BESKYTTER DIG OG DINE MEDSTUDERENDE IMOD MISTRIVSEL

Du kan lade dit studiemiljø vide, hvis du mistrives. Du kan også på eget initiativ række ud til andre, som har brug for hjælp. 

Alt sammen helt anonymt

LÆR MERE

GOD TRIVSEL ER NOGET, VI ER FÆLLES OM

Med Wavers får du og dine medstuderende et håndgribeligt og lettilgængeligt værktøj, som styrker sammenholdet og studiemiljøet.

WAVERS’ 6 VÆRDIER

Anonymitet

Wavers beskytter de studerendes ret til at være 100% anonyme.

Uafhængighed

Wavers er de studerendes app, og er designet til at blive brugt de studerende imellem, også uafhængigt af ledelsen på uddannelsesinstitutionen.

Demokrati

Wavers sikrer de studerende lige adgang til at påvirke studiemiljøet, og giver dem mulighed for trygt og frit at ytre sig.

Sammenhold

Wavers styrker de studerendes muligheder for at hjælpe og støtte hinanden – og understøtter fællesskabet på studiet, så ingen står alene.

Tilgængelighed

Wavers tilbydes også i en gratis version, så økonomi ikke hindrer de studerendes adgang til appen.

Ligestilling

Wavers understøtter de studerendes ret til ligebehandling, ved at fremme en pas på hinanden-kultur, hvor chikane og diskrimination aktivt bekæmpes.

Baggrunden for udformningen af Wavers-appens spørgsmål (Waves)

Med afsæt i WHO og Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed, tager Wavers’ digitale trivselsværktøj – Wavers-appen – både højde for den enkeltes psykiske velbefindende, og for dennes sociale relationer til andre. Wavers’ hovedfokus er at booste følelsen af at være en del af et givent fællesskab (og det generelle fællesskab), mindske mistrivsel, og give alle de bedste forudsætninger for at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress.

Kategorierne og spørgsmålene i Wavers-appen bygger på valideret videnskabelig forskning og teori, og er udformet med inspiration fra de ankerkendte trivselsindekser WHO-5 og WEMWBS, og på baggrund af videnskabelige sundhedsfremmende teorier.
Læs mere om teorierne bag udformningen af kategorierne og spørgsmålene her.

ET GODT STUDIEMILJØ ER ET FÆLLES ANSVAR

KOM I GANG NU