Privacy policy Wavers app

1. Indledning

Persondatapolitikken beskriver hvordan vi hos SundhedsDanmark IVS bruger og lagrer personoplysninger om dig, når du bruger vores app ”Wavers”, samt hvilke rettigheder du som bruger har.

2. Dataansvarlighed

SundhedsDanmark IVS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger du afgiver ved at bruge vores app.

Vores kontaktoplysninger er:

SundhedsDanmark IVS
Moseskrænten 27
DK-4623 Lille Skensved
Tlf.nr: 44221144
Mail: kontakt@sundhedsdanmark.dk

Såfremt du har spørgsmål omkring vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via ovenstående kontaktop-lysninger.

3. Det behandler vi om dig

Som følge af din brug af appen Wavers, skal du afgive personoplysninger som består i fornavn(e) og efternavn, samt dit telefonnummer.

Herudover behandler vi oplysninger som du selv indtaster i appen, men ikke er nødvendige for brug af appen, herunder: e-mail, betalingsoplysninger, adresseforhold og korrespondance mellem dig og SundhedsDanmark IVS.

SundhedsDanmark IVS behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendig for brug af appen Wavers.

4. Dine rettigheder

Du har altid følgende rettigheder, når vi behandler og besidder oplysninger om dig:

Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt);

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret);

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse);

Retten til at få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt);

Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring;

Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering;

Retten til at få flyttet dine personoplysninger (dataportabilitet).

Retter du henvendelse til os omkring ovenstående rettigheder, vil vi hurtigst muligt, og senest en måned efter din henvendelse, give dig besked om, hvad der vil blive gjort som følge af din henvendelse. Såfremt din anmodning giver adgang til mere komplekse overvejelser, kan sagsbehandlingstiden være op til 3 måneder.

5. Formålet med behandling af dine personoplysninger

SundhedsDanmarks app Wavers er udformet således, at brugen nødvendig-gør oplysninger omkring dit telefonnummer og fulde navn. Appen tilbyder direkte opringning, hvorfor dit telefonnummer vil blive anvendt af dine kontakter, så de kan ringe dig op.

Ved at angive dit navn, vil andre brugere have lettere ved at finde dig som kontakt. Ligeledes overskueliggør det ens kontakter, at man kan se kontak-tens fulde navn.

Oplysninger vil kun blive brugt til hvad der forekommer nødvendigt for brug af appen. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med persondataforordningen (forordning (EU) 2016/679).

6. Opbevaring af dine oplysninger

Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret når der ikke længere er brug for dem.

Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 1 år efter du har afmeldt dig appen, eller slettet din bruger.

Såfremt du har indgået i et abonnementsforhold mellem dig og SundhedsDanmark IVS, opbevares dine oplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Dette sker i henhold til bogføringsloven.

7. Beskyttelse af dine personoplysninger

SundhedsDanmark IVS bestræber sig i videst muligt omfang på at beskytte dine personoplysninger. Der bliver gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at der ikke forekommer unødige risici ved behandling af dine personoplysninger.

Sikkerhedsniveauet afspejler den konkrete risiko for, at oplysningerne stjæles, mistes, skades eller behandles ulovligt. Det er ved udviklingen af appen tænkt ind, at der ikke behandles personoplysninger, som ikke er nødvendige i forhold til formålet med behandlingen.

8. Klageadgang

Såfremt du finder behandlingen af dine personoplysninger for krænkende, eller du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, vil du altid kunne henvende dig til os, ved hjælp af vores kontaktoplysninger angivet oven for.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over SundhedsDanmarks behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200