Hvem er vi?

Vi hjælper virksomheder med at bygge fremtidens vinderteams

Kimen til Wavers blev lagt i 2019, hvor CEO Karsten Kjær og Partner Jan Jonasen, mødtes med det bærende ønske at udvikle en brugervenlig teknologiløsning, der på simpel, men effektiv vis kunne øge virksomheders trivselsarbejde.

Drømmen var at skabe et brugervenligt “røntgenapparat” der kunne tage “et billede” af organisationens psykiske og sociale arbejdsmiljø, og synliggøre hvilke medarbejdere der kunne have brug for støtte. Desuden at lade denne støtte være et fælles ansvar for medarbejderne og ledelsen. Med dette afsæt blev Wavers født, og gik i luften med første test i maj 2020.

Vores vision og mission

Vision: Vi vil være den førende digitale platform i arbejdet med at fremtidssikre virksomheders konkurrenceevne.

Mission: Vi hjælper den enkelte medarbejder, teamet og virksomheden som helhed med at skabe et trygt, sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Vi tror på, at forebyggelse og dialog kan gøre en betydelig positiv forskel for det enkelte menneskes livsglæde, for medarbejdernes sociale trivsel, for teamets samlede produktivitet, og dermed i sidste ende også for virksomhedens indtjeningsevne og renommé.

Vi arbejder med dette inden for rammen af FN’s verdensmål 3.4, der stræber efter forebyggelse og fremme af sundhed og trivsel samt verdensmålet 8.8, der fokuserer på den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Teamet

Karsten Kjær, Founder & CEO
Ansvarsområde: Partnerskaber | Kommunikation | Salg
Værdibaseret afsæt for at være i Wavers: Igennem mere end 20 år har jeg haft forskellige lederpositioner. Jeg har gennemlevet en finanskrise i “nullerne” som topleder og nu en Coronakrise i “tyverne”, som kun lige er begyndt. Igennem alle årene har jeg som leder forsøgt at stå til og hjælpe, når medarbejdere har haft det svært, både privat og på jobbet.
Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers: Min drøm med afsæt i Wavers er at skabe en omsorgs- og trivselskultur, som går igen på alle arbejdspladser og styrke fællesskabet i arbejdsmiljøet, så alle har de bedste forudsætninger for at være en del af det sunde arbejdsmiljø.
Kontakt: kk@sundhedsdanmark.dk

Jan Oksfeldt Jonasen, Co-founder & Software Engineer
Ansvarsområde: Teknisk Udvikling | Løsningsarkitekt | Teknisk Support
Værdibaseret afsæt for Wavers: Jeg har de seneste 14 år arbejdet med sundheds IT-løsninger og sandede, at der manglede et fleksibelt værktøj, som medarbejderne kunne anvende til at løfte deres teamsamarbejde. Jeg ønsker at understøtte det gode arbejdsliv og sikre en høj grad af trivsel gennem udvikling af brugervenlige softwareløsninger.
Min drøm med afsæt i Wavers: At skabe brugervenlige tekniske løsninger, der løfter trivslen på arbejdspladserne.
Kontakt: jj@sundhedsdanmark.dk

Bonnie V. R. Doktor, Lead Scientist Research and Development
Ansvarsområde: HRD | Proceskonsulent | Forskning
Værdibaseret afsæt for Wavers: Jeg har bred erhvervspsykologisk erfaring og har igennem de seneste 12 år arbejdet med diverse HRD-opgaver. Herudover ligger min spidskompetence inden for socialforskningen, hvor jeg har arbejdet med større projekter fra nationalt niveau til EU-niveau. Jeg brænder for at understøtte virksomhedskulturer og skabe nye impact løsninger, der styrker det psykiske arbejdsmiljø. Herudover at lave praksisnære effektevalueringer og dokumentation.
Min drøm med afsæt i Wavers: At bidrage til at skabe og udvikle bæredygtige og evidensbaserede win-win-win løsninger, der tegner fremtidens arbejdsmarked.
Kontakt: bd@sundhedsdanmark.dk

Kontakt os