Hvem er vi?

Vi hjælper med at øge trivslen og opbygge en sund kultur

Kimen til Wavers blev lagt i 2019, hvor CEO Karsten Kjær og Partner Jan Jonasen mødtes med det bærende ønske at udvikle en brugervenlig teknologiløsning, der simpelt og effektivt kunne støtte virksomheders arbejde med trivsel.

Drømmen var at skabe en brugervenlig app, der kunne tage “temperaturen” på organisationens psykiske og sociale arbejdsmiljø – og 100% anonymt  mobilisere hjælp til de medarbejdere som kunne have brug for det. Appen lægger op til, at denne hjælp skal være et fælles ansvar for medarbejderne og ledelsen. Med dette afsæt blev Wavers født – og gik i luften med første test i maj 2020.

Vores vision og mission

Vision: Vi vil være platformen for medarbejdere i arbejdet med at fremtidssikre den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Mission: Vi hjælper den enkelte medarbejder, teamet og virksomheden som helhed med at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø.

Vi tror på, at forebyggelse og dialog kan gøre en betydelig positiv forskel for det enkelte menneskes livsglæde, for medarbejdernes sociale trivsel, for teamets samlede arbejdsglæde, og dermed i sidste ende også for virksomhedens renommé.

Vi arbejder med dette inden for rammen af FN’s verdensmål 3.4, der stræber efter forebyggelse og fremme af sundhed og trivsel, verdensmål 5.B der skal fremme kvinders rettigheder og muligheder gennem brugen af informations- og kommunikationsteknologi, samt verdensmålet 8.8, der fokuserer på den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Teamet

Karsten Kjær, Founder & CEO
Ansvarsområde: Partnerskaber | Kommunikation | Distribution
Værdibaseret afsæt for at være i Wavers: Igennem mere end 20 år har jeg haft forskellige lederpositioner. Jeg har gennemlevet en finanskrise i “nullerne” og nu en Coronakrise i “tyverne”. Igennem alle årene har jeg som leder forsøgt at stå til og hjælpe, når medarbejdere har haft det svært, både privat og på jobbet.
Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers: Min drøm med afsæt i Wavers er at skabe en omsorgs- og trivselskultur, som går igen på alle arbejdspladser og styrke fællesskabet i arbejdsmiljøet, så alle har de bedste forudsætninger for at være en del af det sunde arbejdsmiljø.
Kontakt: kk@sundhedsdanmark.dk
LinkedIn: Karsten Kjær

Jan Oksfeldt Jonasen, Co-founder & Software Engineer
Ansvarsområde: Teknisk Udvikling | Løsningsarkitekt | Teknisk Support
Værdibaseret afsæt for Wavers: Jeg har de seneste 14 år arbejdet med sundheds IT-løsninger og sandede, at der manglede et fleksibelt værktøj, som medarbejderne kunne anvende til at løfte deres teamsamarbejde. Jeg ønsker at understøtte det gode arbejdsliv og sikre en høj grad af trivsel gennem udvikling af brugervenlige softwareløsninger.
Min drøm med afsæt i Wavers: At skabe brugervenlige tekniske løsninger, der løfter trivslen på arbejdspladserne.
Kontakt: jj@sundhedsdanmark.dk
LinkedIn:Jan Oksfeldt Jonasen

Louise Helander, Brand Manager
Ansvarsområde: Brand | Kommunikation | Sociale Medier
Værdibaseret afsæt for at være i Wavers: Bekæmpelse af mistrivsel og ensomhed er en kerneværdi og passion for mig, da jeg personligt har oplevet begge, i flere forskellige stadier af mit skole- og arbejdsliv. Jeg vil ud fra mine faglige kompetencer som lingvist og kognitiv semiotiker, med specialisering i kommunikation og branding, stå sammen med mine Wavers-kollegaer om at sætte målrettet fokus på disse, og nedbringe dem. 
Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers: Min drøm er, at Wavers bliver et vidt-udbredt og lettilgængeligt trivselsværktøj, som kan skabe netop dén omsorgs- og trivselskultur, som er en forudsætning for, at alle har lige mulighed for at være en del af et psykisk sundt, trygt og motiverende skole- og arbejdsmiljø.
Kontakt: loh@sundhedsdanmark.dk
LinkedIn: Louise Helander

Heidi Nielsen, Sundhedsfaglig udviklingskonsulent
Ansvarsområde: Udvikling | faglig rådgivning | projekter og partnerskaber
Værdibaseret afsæt for at være i Wavers: Jeg har en Cand.san. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Psykologi, og har en stor interesse for mentalt velvære. Min vision er at kunne bidrage til indsatser og initiativer, der kan styrke den mentale sundhed i befolkningen. Mit hjerte banker særligt for tidlige indsatser, der kan fremme trivsel, fællesskabet og positive læringsmiljøer for børn og unge. Derfor står jeg i spidsen for udvikling af Wavers til skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor jeg trækker på min sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske viden og erfaring fra forskning og praksis. 
Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers: Min drøm er at være med til at udvikle et digitalt trivselsværktøj, der kan fremme en pas på hinanden-kultur, som hjælper med at bryde den negative trivselsudvikling og reducere antallet af elever, der oplever ensomhed, stress og præsentationspres.
Kontakt: hn@sundhedsdanmark.dk
LinkedIn: Heidi Nielsen

Kontakt os