Hvem er vi?

Vi hjælper med at øge trivslen og opbygge en sund kultur

Kimen til Wavers blev lagt i 2019, hvor CEO Karsten Kjær og Partner Jan Jonasen mødtes med det bærende ønske at udvikle en brugervenlig teknologiløsning, der simpelt og effektivt kunne støtte virksomheders arbejde med trivsel.

Drømmen var at skabe en brugervenlig app, der kunne tage “temperaturen” på organisationens psykiske og sociale arbejdsmiljø – og 100% anonymt  mobilisere hjælp til de medarbejdere som kunne have brug for det. Appen lægger op til, at denne hjælp skal være et fælles ansvar for medarbejderne og ledelsen. Med dette afsæt blev Wavers født – og gik i luften med første test i maj 2020.

Vores vision og mission

Vision: Vi vil være platformen for medarbejdere i arbejdet med at fremtidssikre den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Mission: Vi hjælper den enkelte medarbejder, teamet og virksomheden som helhed med at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø.

Vi tror på, at forebyggelse og dialog kan gøre en betydelig positiv forskel for det enkelte menneskes livsglæde, for medarbejdernes sociale trivsel, for teamets samlede arbejdsglæde, og dermed i sidste ende også for virksomhedens renommé.

Vi arbejder med dette inden for rammen af FN’s verdensmål 3.4, der stræber efter forebyggelse og fremme af sundhed og trivsel, verdensmål 5.B der skal fremme kvinders rettigheder og muligheder gennem brugen af informations- og kommunikationsteknologi, samt verdensmålet 8.8, der fokuserer på den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Teamet

Karsten Kjær, Founder & CEO
Ansvarsområde: Partnerskaber | Kommunikation | Distribution
Værdibaseret afsæt for at være i Wavers: Igennem mere end 20 år har jeg haft forskellige lederpositioner. Jeg har gennemlevet en finanskrise i “nullerne” og nu en Coronakrise i “tyverne”. Igennem alle årene har jeg som leder forsøgt at stå til og hjælpe, når medarbejdere har haft det svært, både privat og på jobbet.
Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers: Min drøm med afsæt i Wavers er at skabe en omsorgs- og trivselskultur, som går igen på alle arbejdspladser og styrke fællesskabet i arbejdsmiljøet, så alle har de bedste forudsætninger for at være en del af det sunde arbejdsmiljø.
Kontakt: kk@sundhedsdanmark.dk

Jan Oksfeldt Jonasen, Co-founder & Software Engineer
Ansvarsområde: Teknisk Udvikling | Løsningsarkitekt | Teknisk Support
Værdibaseret afsæt for Wavers: Jeg har de seneste 14 år arbejdet med sundheds IT-løsninger og sandede, at der manglede et fleksibelt værktøj, som medarbejderne kunne anvende til at løfte deres teamsamarbejde. Jeg ønsker at understøtte det gode arbejdsliv og sikre en høj grad af trivsel gennem udvikling af brugervenlige softwareløsninger.
Min drøm med afsæt i Wavers: At skabe brugervenlige tekniske løsninger, der løfter trivslen på arbejdspladserne.
Kontakt: jj@sundhedsdanmark.dk

Aron Daniel Fischel, User Experience Specialist
Ansvarsområde: UX/UI | Research and Development | Produktudvikling
Værdibaseret afsæt for at være i Wavers: Arbejdsmiljø og trivsel er kerneværdier for mig, hvilket er baggrunden for, at jeg i syv år var dybt involveret i fagbevægelsen – som aktivist og som hovedbestyrelsesmedlem i fagforeningen PROSA. Wavers giver mig mulighed for at arbejde med disse kerneværdier ud fra mine faglige kompetencer, som digital designer med speciale i interaktionsdesign.
Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers: Jeg drømmer om at gøre Wavers til et trivselsværktøj, der er så lettilgængeligt, effektivt og behageligt at bruge, at det bliver en naturlig del af hverdagen, i en betydelig del af Danmarks virksomheder og organisationer.
Kontakt: af@sundhedsdanmark.dk

Bonnie V. R. Doktor, Lead Scientist Research and Development
Ansvarsområde: HRD | Proceskonsulent | Forskning
Værdibaseret afsæt for Wavers: Jeg har bred erhvervspsykologisk erfaring og har igennem de seneste 12 år arbejdet med diverse HRD-opgaver. Herudover ligger min spidskompetence inden for socialforskningen, hvor jeg har arbejdet med større projekter fra nationalt niveau til EU-niveau. Jeg brænder for at understøtte virksomhedskulturer og skabe nye impact løsninger, der styrker det psykiske arbejdsmiljø. Herudover at lave praksisnære effektevalueringer og dokumentation.
Min drøm med afsæt i Wavers: At bidrage til at skabe og udvikle bæredygtige og evidensbaserede win-win-win løsninger, der tegner fremtidens arbejdsmarked.
Kontakt: bd@sundhedsdanmark.dk

Kontakt os