Om os

Hvem er vi?

Vi hjælper med at øge trivslen, styrke fællesskabet, og opbygge en sund kultur

Kimen til Wavers blev lagt i starten af 2019, hvor CEO Karsten Kjær og hans partner Jan Jonasen mødtes med det bærende (og brændende) ønske om, at udvikle en brugervenlig og lettilgængelig teknologisk løsning, der simpelt og effektivt kunne støtte og øge trivsel i de forskellige miljøer, vi alle indgår i, i de forskellige stadier af vores liv.

Drømmen var at skabe en brugervenlig og fleksibel app, der kunne tage “temperaturen” på trivslen og fællesskabskulturen i et givent miljø – og 100% anonymt facilitere og mobilisere hjælp til dem, som kunne have brug for det. Men modsat de mange andre trivselsværktøjer og -tiltag, som allerede findes på markedet, lægger Wavers-appen helt innovativt op til, at denne hjælp skal være et fælles ansvar for medlemmerne af et givent fællesskab – at den enkelte ikke kun tager ansvar for sin egen trivsel, men også sine medmenneskers. Med dette afsæt, blev Wavers-appen “født”, og gik i luften med første test i maj 2020.

VORES VISION OG MISSION

Vision: Vi ønsker at styrke trivslen og den mentale sundhed hos os alle – hele livet.

Mission: Vi bidrager til et mentalt sundere samfund. Det gør vi ved at tilbyde en digital platform, der skaber stærke fællesskaber og giver fortrolig og anonym hjælp til dem, der har brug for det.

Hos Wavers tror vi på, at forebyggelse og dialog kan gøre en betydelig og positiv forskel for det enkelte menneskes livsglæde, og for fællesskabets sociale trivsel generelt.

FN’S VERDENSMÅL

Vi arbejder inden for rammen af fire af FN’s Verdensmål:

Verdensmål 3.4, der stræber efter forebyggelse og fremme af sundhed og trivsel.

Verdensmål 4.7, der stræber efter, at alle elever skal tilegne sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling.

Verdensmål 4.a, der stræber efter, at alle uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til det individuelle barns tarv, handicap og køn, og derved skaber et sikkert, ikke-voldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

Verdensmål 5.B, der stræber efter at fremme kvinders rettigheder og muligheder gennem brugen af informations- og kommunikationsteknologi.

Verdensmålet 8.8, der fokuserer på den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

TEAMET

Karsten Kjær

Founder og CEO

Ansvarsområde:
Partnerskaber | Kommunikation | Distribution

Værdibaseret afsæt for at være i Wavers:
Igennem mere end 20 år har jeg haft forskellige lederpositioner i den danske industri. Jeg har gennemlevet en finanskrise i “nullerne”, og nu corona-krisen i “tyverne”. Igennem alle årene har jeg som leder forsøgt at stå til og hjælpe, når medarbejdere har haft det svært, både privat og på jobbet. Privat er jeg gift med Tonie, som jeg har fem børn med. Gennem børnenes opvækst, har jeg haft tæt tilknytning til institutioner, skoler og idrætsforeninger, og har set, hvilke udfordringer vores egne og andre børn gennemgår. Denne læring har givet mig god indsigt i børn og unges udfordringer ift. det at trives.

Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers:
Min drøm med afsæt i Wavers er at skabe en omsorgs- og trivselskultur, som går igen i alle stadier af livet, og styrke fællesskabet i de forskellige netværk, vi indgår i, så vi alle har de bedste forudsætninger for at være en del af et psykisk sundt miljø.

Jan Oksfeldt Jonasen

Co-founder og Software Engineer

Ansvarsområde:
Teknisk Udvikling | Løsningsarkitekt | Teknisk Support

Værdibaseret afsæt for at være i Wavers:
Jeg har de seneste 14 år arbejdet med IT-løsninger inden for sundhed, og sandede hurtigt, at der mangler et lettilgængeligt og fleksibelt værktøj, som medarbejderne kunne anvende til at løfte deres teamsamarbejde. Det samme gælder desværre også i skole- og foreningslivet. Jeg ønsker derfor at understøtte det gode, psykisk sunde miljø for alle, og sikre en høj grad af trivsel og styrkede fællesskaber, gennem udvikling af en brugervenlige softwareløsning – Wavers’ app.

Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers:
At skabe brugervenlige tekniske løsninger, der løfter trivslen i de forskellige miljøer/stadier af livet.

Heidi Nielsen

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent

Ansvarsområde:
Udvikling | Faglig Rådgivning | Projekter og Partnerskaber

Værdibaseret afsæt for at være i Wavers:
Jeg har en Cand.san. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Psykologi, og har en stor interesse for mentalt velvære. Min vision er at kunne bidrage til indsatser og initiativer, der kan styrke den mentale sundhed i befolkningen. Mit hjerte banker særligt for tidlige indsatser, der kan fremme trivsel, fællesskabet og positive læringsmiljøer for børn og unge. Derfor deltager jeg i udvikling af Wavers til skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor jeg trækker på min sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske viden og erfaring fra forskning og praksis.

Drøm for fremtiden med afsæt i Wavers:
Min drøm er at være med til at udvikle et digitalt trivselsværktøj, der kan fremme en pas på hinanden-kultur, som hjælper med at bryde den negative trivselsudvikling og reducere antallet af elever, der oplever ensomhed, stress og præsentationspres.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til Wavers’ teamet, Wavers som firma, Wavers-appen, eller andet, kan du finde vores kontaktinformationer her.

Vi glæder os til at høre fra dig. Og husk - God trivsel er noget, vi er fælles om!