Hvorfor Wavers?

Formålet med Wavers er at tilbyde vores brugere et brugervenligt, lettilgængeligt og praksisnært værktøj, der fremmer dialogen i hverdagen, så denne dialog kan øge den enkeltes – og fællesskabets – trivsel, og styrke det gode, sociale og psykisk sunde miljø.

Med Wavers-appen ved hånden, bliver god trivsel og fællesskab noget, vi giver til hinanden. Wavers understøtter muligheden for at opbygge sunde sociale relationer, og fremmer en fællesskabskultur, der er funderet i tillid og tryghed. Alle brugere af appen kan helt anonymt stille og besvare spørgsmål omhandlende trivslen i netop deres fællesskab. De kan også række ud til hinanden i fortrolighed, skulle der være behov for det.

Opbyg gensidig tillid

Gennem appens unikke Reach Out-funktion opbygges gensidig tillid og trivselen styrkes.

Tag konflikterne i tide

Appens målinger i realtid giver indsigt i, hvor der skal sættes ind - i tide.

Giv alle 100% indflydelse

Wavers' enestående bottom-up tilgang giver alle mulighed for at blive hørt.

Skab fælles fundament for trivslen

Med appens indbygget anonymitet kan alle bidrage til trivslen ved at ytre sig fordoms- og konsekvensfrit.

Optimer samarbejdet

Alle kan stille spørgsmål, som er nøje tilpasset det enkelte teams særlige situation.

Undgå krænkelser og mistrivsel

Forebyg krænkelser og mistrivsel ved at holde dialogen i gang.

Wavers-appen er et innovativt hverdagsværktøj, der både er dynamisk og fleksibelt. Wavers kan bruges til aktivt at forebygge mistrivsel og social isolation, ud fra visionen om en “bottom-up” tilgang, hvor individet og trivslen er hovedfokus. Wavers hjælper med at opbygge og styrke fællesskabskulturen generelt, ved at facilitere en åben, fordoms- og konsekvensfri kommunikation, individer og fællesskabet mellem.