Wavers er udviklet i tæt samarbejde med arbejdsgivere, arbejdstagere og psykologer. Det klare formål er at tilbyde virksomheder en konkret og praksisnær løsning, der fremmer dialogen i hverdagen, øger den enkelte medarbejders trivsel og styrker det gode arbejdsmiljø. Alt dette har vi samlet i én brugervenlig app.

Wavers er et ledelsesstrategisk værktøj, som fuldender arbejdsmiljøindsatsen og de årlige medarbejdersamtaler ved at bygge tillid i organisationen “bottom-up” og tilgængeliggøre realtidsdata for alle. Appen bidrager til at øge produktiviteten, den enkelte medarbejders performance og muligheden for at fastholde kompetente medarbejdere.

Wavers understøtter den lokale psykiske og sociale arbejdsmiljøindsats. Med Wavers får HR-afdelingen et værktøj, der både er dynamisk, responsivt og fleksibelt. Wavers’ funktioner komplimenterer HR-afdelingens trivselsarbejde og giver mulighed for at understøtte medarbejderkulturen mere effektivt.

Med Wavers bliver et sundt psykisk og socialt arbejdsmiljø noget, vi giver til hinanden. Wavers understøtter medarbejderes mulighed for at opbygge sunde kollegiale relationer og en teamkultur funderet i tillid og tryghed. Alle medarbejdere kan anonymt stille spørgsmål og række ud til hinanden i fortrolighed.

Opbyg gensidig tillid

Gennem den unikke reach out-funktion opbygges tillid og trivsel.

Tag konflikterne i tide

Appens trivselsmåling i realtid giver indsigt i, hvor der skal sættes ind rettidigt.

Giv alle 100% indflydelse

Wavers enestående bottom-up tilgang giver alle mulighed for at dyrke en sund trivselskultur.

Skab fælles fodslag for trivslen

Vha. den indbyggede anonymiseringsteknologi kan alle bidrage til trivslen ved at ytre sig fordomsfrit.

Optimer teamsamarbejdet

Alle kan stille spørgsmål som er nøje tilpasset det enkelte teams særlige situation.

Undgå stress

Forebyg stress med konstruktive dialoger gennem appens responsive features.