Wavers er udviklet i tæt samarbejde med medarbejdere, psykologer og arbejdsgivere. Det klare formål er at tilbyde medarbejderne en konkret og praksisnær løsning, der fremmer dialogen i hverdagen, øger den enkelte medarbejders trivsel og styrker det gode arbejdsmiljø. Alt dette har vi samlet i én brugervenlig app.

Med Wavers bliver et sundt psykisk og socialt arbejdsmiljø noget, vi giver til hinanden. Wavers understøtter medarbejderes mulighed for at opbygge sunde kollegiale relationer og en teamkultur funderet i tillid og tryghed. Alle medarbejdere kan anonymt stille spørgsmål og række ud til hinanden i fortrolighed.

Wavers understøtter den lokale psykiske og sociale arbejdsmiljøindsats. Med Wavers får alle medarbejdere et værktøj, der både er dynamisk, responsivt og fleksibelt. Wavers’ funktioner komplimenterer HR-afdelingens trivselsarbejde og giver mulighed for at understøtte medarbejderkulturen mere effektivt.

Wavers er et hverdagsværktøj til forbyggelse af mistrivsel, som fuldender arbejdsmiljøindsatsen og de årlige medarbejdersamtaler ved at bygge tillid i organisationen “bottom-up” og tilgængeliggøre realtidsdata for alle. Appen opbygger og styrker kulturen generelt, hvor den enkelte medarbejder oplever en åben og fordomsfri kommunikation, som igen styrker arbejdsglæden.

Opbyg gensidig tillid

Gennem appens unikke reach out-funktion opbygges gensidig tillid og trivselen styrkes.

Tag konflikterne i tide

Appens målinger i realtid giver indsigt i, hvor der skal sættes ind hurtigt.

Giv alle 100% indflydelse

Wavers' enestående bottom-up tilgang giver alle mulighed for at blive hørt og set.

Skab fælles fodslag for trivslen

Med appens indbyggede anonymitet kan alle bidrage til trivslen ved at ytre sig fordomsfrit.

Optimer samarbejdet

Alle kan stille spørgsmål som er nøje tilpasset det enkelte teams særlige situation.

Undgå krænkelser og mistrivsel

Forebyg krænkelser og mistrivsel ved at blive ved at tale om det og holde dialogen i gang.