Wavers er udviklet i tæt samarbejde med medarbejdere, psykologer og arbejdsgivere. Det klare formål er at tilbyde virksomheder en konkret og praksisnær løsning, der fremmer dialogen i hverdagen, øger den enkelte medarbejders trivsel og styrker det gode arbejdsmiljø. Alt dette har vi samlet i én brugervenlig app.

Med Wavers bliver et sundt psykisk og socialt arbejdsmiljø noget, vi giver til hinanden. Wavers understøtter medarbejderes mulighed for at opbygge sunde kollegiale relationer og en teamkultur funderet i tillid og tryghed. Alle medarbejdere kan anonymt stille spørgsmål og række ud til hinanden i fortrolighed.

Wavers understøtter den lokale psykiske og sociale arbejdsmiljøindsats. Med Wavers får alle medarbejdere et værktøj, der både er dynamisk, responsivt og fleksibelt. Wavers’ funktioner komplimenterer HR-afdelingens trivselsarbejde og giver mulighed for at understøtte medarbejderkulturen mere effektivt.

Wavers er et hverdagsværktøj til forbyggelse af mistrivsel, som fuldender arbejdsmiljøindsatsen og de årlige medarbejdersamtaler ved at bygge tillid i organisationen “bottom-up” og tilgængeliggøre realtidsdata for alle. Appen opbygger og styrker trivselskulturen generelt, hvor den enkelte medarbejder oplever en åben og fordomsfri kommunikation, som igen styrker arbejdsglæden.

Opbyg gensidig tillid

Gennem den unikke reach out-funktion opbygges tillid og trivsel.

Tag konflikterne i tide

Appens trivselsmåling i realtid giver indsigt i, hvor der skal sættes ind rettidigt.

Giv alle 100% indflydelse

Wavers enestående bottom-up tilgang giver alle mulighed for at dyrke en sund trivselskultur.

Skab fælles fodslag for trivslen

Vha. den indbyggede anonymiseringsteknologi kan alle bidrage til trivslen ved at ytre sig fordomsfrit.

Optimer teamsamarbejdet

Alle kan stille spørgsmål som er nøje tilpasset det enkelte teams særlige situation.

Undgå stress

Forebyg stress med konstruktive dialoger gennem appens responsive features.