FAQ

Er jeg 100 % anonym i appen?

Ja, du er altid anonym i appen. Det eneste tidspunkt hvor du selv kan ophæve anonymiteten, er i forbindelse med at sende eller tage i mod et Reach Out.

Hvordan kan jeg hjælpe andre via appen, når de er anonyme?

Appen spørger dig i hvert enkeltstående tilfælde, om du vil ophæve din anonymitet, og kun hvis du selv vælger at ophæve din anonymitet, kan du hjælpe andre som ønsker hjælp.

Hvorfor er anonymitet i appen vigtigt?

Anonymitet er vigtigt for at alle vil have lyst til at være ærlige i appen, og ikke skal frygte at andre kan se hvad de spørger om eller svarer i appen.

Har nogen adgang til mere end andre i appen?

Alle har adgang til det samme i appen – ingen kan se mere end andre.

Kan ledelsen få adgang til data?

Ja. Ledelsen (og andre) kan få adgang til data i appen. I appen kan man vælge en tredjepart (f.eks. ledelsen), som kan få indsigt i teamets trivsel. Denne tredjepart vil kun kunne tilgå de samme data, som teamet har adgang til. Denne data er altid 100% anonymiseret, og ingen kan se, hvem der har sendt specifikke Waves, eller hvem der har svaret hvad på Waves.

Hvilke data har jeg adgang til?

Du har adgang til dine egne data, som indeholder en statistik over alle de ting, du foretager dig i appen. (OBS: ingen andre har adgang til dine data!) Derudover har du også adgang til dit teams data. På samme måde som med dine egne data, kan du se teamets samlede data på en lang række områder, og disse data gør dig i stand til f.ek.s at se, hvor teamet skal sætte ekstra ind, hvor teamet skal være særligt opmærksomme, og hvor teamet kan gøre det bedre. De viser også, hvor teamet gør det rigtig godt. Ved at du/I får adgang til disse data, bliver teamets data nøglen til at arbejde målrettet og konstruktivt med appen som et dagligt værktøj.

Hvorfor har alle lige adgang til et teams samlede data?

Appen er bygget op omkring en såkaldt “bottom-up” metode, og derfor skal appen give lige adgang til alt, til alle, i appen. Herunder også et teams samlede data. Hvis et teams data ikke var synliggjort, kunne appens peer-to-peer interventioner (Reach Out-funktionen) ikke benyttes. Det er bl.a. her, at Wavers adskiller sig fra andre trivselstiltag på markedet.

Hvem har adgang til data om mig i appen?

Du er den eneste, der har adgang til dine data. Ingen andre kan se disse!

Hvor sikker kan jeg være på, at mine data ikke deles med andre?

Det er kun dig selv, som kan dele dine data – f.eks. hvis du giver andre adgang til din profil, eller lader andre tilgå appen fra din mobil (hvilket vi stærkt fraråder). Ellers kan du være 100% sikker på, at dine data ikke deles med andre.

Hvad sker der med mine informationer, hvis jeg sletter min profil?

Hvis du sletter din profil, er den (og alle dine personlige informationer) slettet for altid, og det er ikke muligt at reetablere en slettet profil. Alle dine data (som i forvejen er 100% anonymiseret) vil kun forblive i teamets samlede statistik.

Jeg føler ikke, at jeg har problemer med mistrivsel eller ensomhed. Hvorfor skal jeg så bruge Wavers-appen?

Selvom du ikke nødvendigvis føler, at du selv har problemer med mistrivsel eller ensomhed, kan andre, i dit team, sagtens have problemer, og have brug for din støtte. Brug derfor ikke kun Wavers-appen for din egen skyld, men også for dit teams – og dem, som ønsker din hjælps – skyld.

Jeg har nogle personlige problemer – kan appen hjælpe mig?

Ja. Appen fungerer dog ikke som en “løsning”, der kan hjælpe dig direkte, men er derimod et værktøj, som fungerer som formidler og facilitator. Dvs. at appen samler “rigtige mennesker”, fra dit team, som kan hjælpe dig i praksis, og faciliterer, at I kan skabe kontakt (altså at du kan få tilbudt hjælp fra dine teammedlemmer, skulle du have brug for den). Derudover samarbejder appen også med flere professionelle organisationer, som alle vil være glade for at kunne hjælpe dig. (Det er naturligvis helt anonymt og gratis at få hjælp fra disse organisationer.)

Vores team har det rigtig godt sammen. Hvorfor så bruge appen?

Appen er også med til at forebygge mistrivsel og mentale problemer – netop så I ikke risikerer, at der pludselig opstår et problem eller mistrivsel, når nu I har det rigtig godt sammen i jeres team. Derudover kan appen også tage temperaturen på stemningen og holdningen i jeres team, ift. alle tænkelige emner. Et godt sammenhold og et sundt fællesskab er ikke noget, som kan tages for givet, og appen hjælper med at vedligeholde, understøtte og styrke begge dele.

Vores team har en række problemer. Kan appen hjælpe os?

Ja, appen kan være med til at hjælpe jer. Men I skal også selv være indstillet på, at ville hjælpe – både jer selv og hinanden. Appen tager nemlig udgangspunkt i, at mennesker hjælper hinanden, via peer-to-peer interventioner (dvs. at man i et team indbyrdes rækker hånden ud til hinanden og tilbyder hjælp og støtte, når der er brug for det). Det er dette, der gør Wavers-appen unik: den faciliterer, at dem, i jeres team, der har brug for hjælp, ikke skal bede om hjælp, men derimod får den tilbudt. Dette sker ved, at alle i jeres team anonymt kan sende Waves (spørgsmål) ud i teamet. De Waves, som sendes ud i jeres team, kan så tage udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, som I evt. døjer med, og på den måde kan I finde frem til/spotte problemerne. Og med hjælp fra appens Reach Out-funktion, kan den rette hjælp herefter tilbydes – i tide.

Kan appen spotte mistrivsel og mentale problemer i vores team?

Ja, det kan den. Det lyder måske lidt vildt, at en app skal kunne spotte mistrivsel og mentale problemer, men ikke desto mindre er det muligt for/med Wavers-appen. Dog afhænger dette til enhver tid af, at det enkelte teammedlem er 100% ærlig og åben, når de svarer på eller sender Waves – samt, at de kan erkende (overfor sig selv og andre), at de har et eller flere problemer, som de har brug for hjælp til at løse. Når denne forudsætning er tilstede, kan den rette hjælp initieres via appens Reach Out-funktion. (OBS: det er både ubehageligt og skræmmende at skulle indrømme, at man har problemer, og har brug for hjælp, men det er her, Wavers-appens anonymitet spiller ind. Anonymiteten i appen gør nemlig, at man er beskyttet imod at skulle blotte sin personlige sårbarhed overfor hele teamet, blot fordi man har brug for, og vil have, hjælp. Man får tilbudt hjælpen 100% anonymt, og man vælger selv, om/hvis man vil give sit navn til den, der tilbyder at hjælpe.)

Kan appen forebygge mistrivsel og mentale problemer i vores team?

Ja, det kan den. Det lyder måske lidt vildt, at en app skal kunne forebygge mistrivsel og mentale problemer, men ikke desto mindre er det muligt for/med Wavers-appen. Dog afhænger dette til enhver tid af, at det enkelte teammedlem er 100% ærlig og åben, når de svarer på eller sender Waves – samt, at de kan erkende (overfor sig selv og andre), at de har et eller flere problemer, som de har brug for hjælp til at løse. Når denne forudsætning er tilstede, kan den rette hjælp initieres via appens Reach Out-funktion. (OBS: det er både ubehageligt og skræmmende at skulle indrømme, at man har problemer, og har brug for hjælp, men det er her, Wavers-appens anonymitet spiller ind. Anonymiteten i appen gør nemlig, at man er beskyttet imod at skulle blotte sin personlige sårbarhed overfor hele teamet, blot fordi man har brug for, og vil have, hjælp. Man får tilbudt hjælpen 100% anonymt, og man vælger selv, om/hvis man vil give sit navn til den, der tilbyder at hjælpe.)

Hvad er tre gode grunde til, at vi skal bruge Wavers-appen i vores team?

1) I kan styrke sammenholdet og fællesskabet i jeres team, gennem appens facilitering af en ‘pas på hinanden’-kultur.
2) I kan hjælpe hinanden på en yderst diskret, men effektiv måde, og I kan få dybere indsigt i kulturen i jeres team – og derved evnen til at påvirke den mere positivt end ellers.
3) I kan løse problemer, store som små, inden de vokser sig større og får flere konsekvenser, både på team-basis og på individuel basis.

Hvad er et Wave?

Et Wave er et spørgsmål, som kan sendes og besvares indbyrdes i et fællesskab – i fællesskabets team, i Wavers-appen – 100% anonymt. Dette Wave kan enten være præ-udformet af Wavers, eller personligt udformet af et af teamets medlemmer, og når et Wave sendes ud i et team i appen, kan alle medlemmer af teamet efterfølgende besvare det. Disse besvarelser består af en valgt emoji, og evt. en personlig kommentar. Når 50% eller flere af medlemmerne af et team har besvaret et Wave, kan alle medlemmer af teamet se en oversigt over besvarelserne. Tryk på “Vælg fra en kategori”- eller “Opret dit eget”-knappen i appen, på teamets forside, for at oprette et nyt Wave.

Hvordan sender jeg et Wave?

Du sender et Wave ved at gå ind på appens forside (dette gør du ved at trykke på “Waves”, i bunden af appen), hvor du kan vælge mellem “Vælg fra kategori” eller “Opret dit eget”. Trykker du på “Vælg fra kategori”, bliver du mødt med en række kategorier, hvoraf du kan vælge den, som bedst passer på det, du gerne vil spørge dit team om. Herefter kan du vælge mellem en række præ-udformet Waves. For at vælge et Wave, skal du blot trykke på det, og efterfølgende trykke “Send”. Trykker du derimod “Opret dit eget”, kan du selv udforme et Wave, og så efterfølgende trykke “Send”. (Bemærk: hvis teamet har en eller flere Moderatorer, skal de først godkende dit Wave, før det deles i teamet. Men du er selvfølgelig stadig 100% anonym, også overfor Moderatoren, som heller ikke kan se, hvem der har sendt et Wave.)

Hvilken forskning og evidens ligger bag udformningen af de præ-udformede Waves i appen?

Med afsæt i WHO og Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed, tager Wavers-appen både højde for den enkeltes psykiske velbefindende, og for dennes sociale relationer til andre. Appens hovedfokus er at booste følelsen af at være en del af et givent fællesskab/det generelle fællesskab, mindske mistrivsel, og give alle de bedste forudsætninger for at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress. Kategorierne og de præ-udformede Waves (spørgsmål) bygger på valideret videnskabelig forskning og teori, og er udformet med inspiration fra de ankerkendte trivselsindekser WHO-5 og WEMWBS, og på baggrund af videnskabelige sundhedsfremmende teorier. Vil du læse mere om teorien bag de præ-udformet Waves, kan du klikke her.

Hvem kan sende et Wave?

Alle i et team – både medlemmer og Moderatorer – kan sende et Wave, helt anonymt.

Kan jeg sende lige så mange Waves, som jeg har lyst til?

Ja. Du, og alle andre i dit team, kan sende et ubegrænset antal af Waves. Dvs. der ikke er nogen begrænsninger i appen ift., hvor mange eller hvor ofte, du og de andre teammedlemmer i dit team, kan sende Waves. Vil et team gerne have begrænset antallet af daglige Waves, der sendes ud i teamet, kan man individuelt, i teamet, aftale, hvor mange Waves, man højst må sende ud på daglig basis.

Kan jeg selv vælge, hvem jeg sender et Wave til?

Ja og nej. Du kan selv vælge, hvilket team (hvis du er medlem af flere teams i appen), du sender et Wave til. Men du kan ikke vælge, HVEM i teamet, du sender et Wave til. Du vil til enhver tid sende et Wave til alle medlemmer i et team. (Hvis du selv kunne vælge, hvem du sender et Wave til, ville det påvirke anonymitetsgraden i appen.)

Er der præ-udformede Waves i appen, som jeg kan bruge?

Ja. I appen er der forskellige præ-udformede Waves, som du kan vælge, frem for at udforme et selv. Disse Waves er baseret på valid forskning, og er inddelt i kategorier, så du nemmere kan finde dem.

Kan jeg selv udforme mine Waves?

Ja. I appen har du mulighed for selv at udforme Waves. Disse Waves vil, på ligefod med de præ-udformede Waves i kategorierne, indgå i jeres teams samlede statistik/indsigt. Hvis I har en eller flere Moderatorer i jeres team, skal det Wave, du selv har udformet, først accepteres af en af Moderatorerne, før det deles i teamet. Moderatoren skal sikre, at dit Wave ikke kan støde andre i teamet.

Kan jeg planlægge fremtidig udsendelse af Waves?

Nej. Kun Moderatoren/Moderatorene i et team har adgang til at planlægge fremtidige Waves. (Der er indbygget et kalendermodul i appen, som gør det muligt for Moderatoren/Moderatorerne at lave et årshjul over Waves).

Kan mit team se, at det er mig, der har sendt et Wave?

Nej, ingen i dit team kan se, hvem der har sendt et specifikt Wave. Waves er altid 100% anonyme.

Er der regler for, hvad man må skrive i et Wave?

Ja og nej. I udgangspunktet kan du skrive præcis, hvad du har lyst til i et Wave, og du er kun begrænset af antal anslag – dog er det god stil ikke at støde andre, være personlig, eller bruge appen i diskriminations-sammenhæng. Har jeres team en Moderator, er det dog dennes opgave at vurdere, hvorvidt et Wave er etisk, og om det skal deles i jeres team. Dvs. dit Wave kan blive afvist af en Moderator, og derved ikke delt i teamet.

Kan et Wave blive afvist?

Ja. Et Wave kan dog kun blive afvist af en Moderator, hvis jeres team har sådan en. Et Wave vil typisk blive afvist, hvis det har personskadelig karakter, eller på anden måde er etisk ukorrekt.

Kan/skal jeg besvare mit eget Wave?

Ja, du kan besvare dit eget Wave, men det er altid frivilligt, om du vil gøre det. Som udgangspunktet bør du dog altid også besvare dit eget Wave – ellers indgår du ikke i teamets statistik, og kan heller ikke få hjælp ud fra emnet i dit Wave, skulle du have behov for det (dvs. du kun kan få tilbudt hjælp, hvis du besvarer et Wave – dit eget og andres).

Kan mit team se, at det er mig, som har besvaret et Wave?

Nej. Hverken dit team, Moderatorer eller nogen andre kan se, at du har besvaret et Wave. Det eneste, som teamet – og du selv – kan se, er, hvor mange i teamet, som har besvaret et Wave. Dine besvarelser er altid 100% anonyme, ligesom dine Waves er.

Hvordan besvarer jeg et Wave?

Når du modtager et Wave, kan du besvare det både med det samme og senere (dog skal alle Waves besvares indenfor 48 timer). Det gør du ved at åbne et Wave, og derefter vælge en af de fire emojis som svar. Du bør vælge den emoji, som bedst udtrykker netop din følelse i forhold til emnet i et givent Wave. Du kan også altid supplere din besvarelse med en kommentar, skulle du føle behov for at uddybe eller konkretisere dit svar. Alle i teamet vil kunne se din besvarelse, og eventuel tilknyttet kommentar – men de vil ikke kunne se, at det er dit svar. Dine svar på Waves er altid 100% anonyme.

Kan jeg undlade at besvare et Wave?

Ja, du kan sagtens undlade at besvare et Wave. Det er altid helt op til dig selv, om du ønsker at besvare et Wave. Besvarer du ikke et Wave, vil du ikke indgå i statistikken på det enkelte Wave, og du kan heller ikke blive tilbudt hjælp/et Reach Out.

Hvor lang tid har jeg til at besvare et Wave?

Et Wave skal besvares indenfor 48 timer. Når de 48 timer er gået, kan det ikke længere besvares.

Kan jeg svare “neutralt” på et Wave?

Nej, det er ikke muligt at besvare et Wave med en “neutral” emoji. Det er et velovervejet fravalg i appen.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at knytte en kommentar til mit svar på et Wave?

Når du besvare et Wave med en af de fire emojis, kan du til enhver tid knytte en anonym kommentar til svaret. Du skriver kommentaren samme sted, som du vælger emojien.

Kan jeg se, hvad andre har svaret på et Wave?

Ja, du kan se alle besvarelser, der kommer på et Wave, i oversigten. Men du kan ikke kan se præcis hvem, der har svaret på et Wave, og hvad de har svaret. Alle besvarelser er altid 100% anonyme.

Kan jeg løbende følge teamets besvarelser af et Wave?

Ja. Så snart 50% af teamet (eller minimum 5 personer) har besvaret et Wave, kan du og de andre i teamet følge udviklingen af besvarelserne.

Hvordan kommer jeg i gang med appen?

  1. Download appen i Google Play eller App Store
  2. Opret din profil
  3. Opret dit første team
  4. Inviter andre til dit team
  5. Nu kan alle i teamet sende Waves, lave Reach Outs, og alt andet i appen – god fornøjelse!

Er jeg nødt til at oplyse min kreditkortoplysninger for at bruge appen?

Nej, du kan til enhver tid bruge appens basis-version, som er gratis og derfor ikke kræver kreditkort- eller andre oplysninger.

Hvor kan jeg downloade appen?

Du kan downloade appen i Google Play og App Store. Det kan du gøre her.

Hvordan opretter jeg en profil i appen?

Du opretter en profil i appen ved at indtaste dit navn samt telefonnummer eller email.

Koster det noget at downloade appen?

Priserne for at benytte de forskellige versioner af Wavers-appen vil til enhver tid fremgå tydeligt på Wavers’ hjemmeside. Du kan også altid benytte basis-versionen af Wavers-appen, som koster 0,-/er gratis.

Kan jeg bruge appen med det samme, når jeg har oprettet en profil?

Ja, så snart din profil er oprettet, kan du begynde at bruge appen. Hvis du er blevet inviteret til at være med i et team, vil du allerede kunne se dette team i appen, når du har oprettet din profil. Dvs. du per automatik bliver medlem af et team, hvis du er blevet inviteret til at deltage i det. Du kan også selv oprette et team, når du har oprettet din profil, og begynde at invitere andre til at deltage heri.

Hvordan inviterer jeg andre til at bruge appen sammen med mig?

I appen kan du invitere andre til at deltage i dit team. Det sker ved, at du sender dem en besked fra appen. Du bør dog altid på forhånd informere dem, som du invitere til dit team, om, at du har oprettet et team, som du gerne vil invitere dem til at deltage i. Og har de ikke allerede appen, skal de downloade den, og oprette en profil, for at deltage i dit team.

Hvor kan jeg lære mere om at bruge appen?

På hjemmesiden kan du lære mere om at bruge appen, og hvordan appen virker. Du kan med fordel også se explainer-videoen om appen.

Hvad skal jeg bruge et team til?

Et team består af de personer, som indgår i et givent fællesskab, og appen kan kun bruges, hvis du er en del af et team/opretter et team. Appen er bygget op omkring teams, og fungerer som en fortrolig kanal, hvorigennem medlemmerne af et fællesskab/team kan kommunikere om, spotte og forebygge mistrivsel. Appen fungerer derfor ikke uden, at du er en del af et team.

Hvordan opretter jeg et team?

Du opretter et team ved at trykke på det lille menu-ikon (de to vandrette streger med en pil i midten) øverst, i venstre hjørne, i appen. Tryk derefter på “Opret team”, og følg vejledningen i appen.

Hvad er et team?

Et team defineres ved de personer, som du danner en form for fællesskab med. Det kan være, at I studerer sammen, arbejder sammen, går til idræt sammen, arbejder sammen om et tidsbegrænset projekt, eller andet. Alle de situationer i livet, hvor du og andre indgår i et fællesskab, kan defineres som et team i appen.

Kan jeg oprette flere teams?

Du kan oprette et ubegrænset antal teams, både i basis- og betalingsversionen af appen.

Hvor mange kan jeg invitere til et team?

Det afhænger af det team, som du har oprettet. I basis-versionen af et team/appen, kan du invitere op til 15 personer til at deltage i et team. Benytter du betalings-versionen, kan du invitere et ubegrænset antal personer til at deltage i et team.

Hvordan inviterer jeg andre til at deltage i et team?

I appen har du mulighed for at invitere andre til at deltage i et team via deres email eller mobiltelefonnummer.

Kan alle i et team inviterer andre til at deltage i teamet?

Hvis jeres team har en eller flere Moderatorer, så er det kun Moderatorerne, som kan invitere andre til at deltage i teamet. Hvis I derimod ikke har Moderatorer i jeres team, kan alle i teamet invitere andre til at deltage i teamet.

Hvordan fjerner jeg et medlem af teamet?

I appen kan du administrere, hvem, der er med i teamet. Hvis I har en eller flere Moderatore i teamet, er det kun dem, der kan fjerne medlemmer fra teamet. Hvis I derimod ikke har Moderatorer, kan alle flerne medlemmer fra teamet.

Kan jeg fjerne mig selv som medlem fra et team?

Ja, du kan til enhver tid fjerne dig selv som medlem fra et team.

Kan jeg slette et team?

Et team kan kun slettes, når det sidste medlem i teamet vælger at slette det. Det er sådan af sikkerhedsmæssige årsager, da man aldrig kan genskabe et slettet team. Sletter man et team, mister man alle teamets data permanent.

Hvordan ser jeg forskel på de teams, som jeg opretter?

Når du opretter et team, bliver du bedt om at navnegive det. Hvis du deltager i flere teams, vil de alle have forskellige navne, som du kan bruge til at kende forskel på dem.

Kan jeg oprette forskellige kategorier af teams?

Ja. I Wavers-appen er der flere kategorier, som du kan vælge imellem, når du opretter et team. Du bør vælge den kategori, som passer bedst på det team, du vil oprette. Er teamets medlemmer f.eks. studerende, vælges kategorien “Uddannelse”, hvorimod kategorien “Arbejde” vælges, hvis medlemmerne er kollegaer på en arbejdsplads.

Hvad er forskellen på kategorierne af teams?

Selve appen er opdelt i team-kategorier, som hver især er målrettet ét bestemt “område”. Eksempelvis er “Uddannelse” rettet mod studerende, og “Arbejde” er rettet mod kolleger på en arbejdsplads. Forskellen ligger primært i de Waves, som er præ-udformet – disse differentierer sig fra team-kategori til team-kategori.

Kan jeg ændre kategorien på et team senere/efter, at det er oprettet?

Nej, når du først har valgt en kategori for et team, kan denne desværre ikke ændres. Hvis du ønsker, at et team skal være i en anden kategori, må du oprette et nyt team under den ønskede kategori, og invitere de samme medlemmer heri.

Hvad er et Reach Out?

Et Reach Out er en digital håndsrækning, som et medlem af et team i Wavers-appen kan tilbyde andre medlemmer af samme team. Man sender et Reach Out, når en eller flere medlemmer i et team udviser mistrivsel (hvilket de gør ved at besvare et Wave negativt). Man kan lave et Reach Out ved at trykke på en emoji i et Wave’s svaroversigt (denne findes i menuen “Reach Out” i appen), eller via appens forside “Waves” (denne findes på teamets forside, under “Besvarede Waves”, når 50% – eller minimum fem personer – af teamets medlemmer har besvaret det). Herigennem kan man sende et Reach Out til alle medlemmer af teamet, som har besvaret et Wave med netop denne emoji. (Man kan ikke kun række ud til ét medlem, da alle skal være sikret lige tilbud om hjælp.) Besvarelserne af et Wave er altid 100% anonyme, så medlemmet, der laver et Reach Out, kan ikke se, hvem de rækker ud til, før det medlem, der har modtaget deres Reach Out, accepterer hjælpen og derved ophæver sin egen anonymitet. Medlemmet, der laver et Reach Out, ophæver derimod sin egen anonymitet ved afsendelse af et Reach Out, og accepterer derved, at dem, de rækker ud til, kan se deres identitet. Dette faciliterer, at medlemmer, der har modtaget et Reach Out, får mulighed for at overveje om den, de har modtaget et Reach Out fra, er bedst udrustet til at hjælpe/støtte dem.

Hvad er formålet med at lave et Reach Out?

Formålet med et Reach Out er, at adressere og mobilisere den rette hjælp til de medlemmer af et team, som har behov herfor. Den eller de medlemmer, som har modtaget et Reach Out, kan selv vælge, hvem af dem de ønsker hjælp/støtte fra. Man kan bedst sammenligne denne proces med en slags matchmaking, hvor appen hjælper med at finde den optimale løsning for det medlem, som har brug for hjælp.

Hvordan fungerer et Reach Out i appen?

Et Reach Out er en digital håndsrækning, i appen. Det er en proces, som fremmer en “pas på hinanden”-kultur, hvor mennesker bliver bedre til at tilbyde hjælp til hinanden, og hvor de samtidig også bliver bedre til at tage imod hjælp fra andre. Processen er omvendt fra det, som vi er vant til i dagligdagen, og som ofte ikke løser alle problemer: i appen er det nemlig ikke den, som mistrives, der skal bede andre om hjælp/støtte, men derimod andre, som tilbyder deres hjælp til den, som mistrives. Dette gør det nemmere at få hjælp rettidigt.

Hvordan sender jeg et Reach Out?

Du kan sende et Reach Out fra to forskellige steder i appen. Det ene sted, du kan sende et Reach Out fra, er fra appens forside “Waves”. Her trykker du på et besvaret Wave, hvorefter du ser et søjlediagram, som viser, hvor mange i teamet, som har svaret hhv. rød, orange, gul og grøn emoji. Ved at trykke på en søjle i diagrammet, får du mulighed for at sende et Wave til den gruppe, der har besvaret et Wave med den emoji. Den anden mulighed er, at vælge “Reach Out” i appens bundnavigation. Tryk på denne, og så kan du vælge blandt alle teamets Wave gennem tiden, og herigennem sende et Reach Out til dine teammedlemmer.

Kan alle sende Reach Outs til hinanden?

Ja, alle kan sende Reach Outs til hinanden.

Kan jeg selv bestemme, hvem jeg sender et Reach Out til?

Nej. Man ved ikke, hvem man sender et Reach Out til, da besvarelser på et Wave altid er 100% anonyme. Det eneste, du kan vælge, er, hvilken af de fire besvarede emojis, du vil rette dit Reach Out mod – dvs. du kun kan vælge den gruppe af personer, som har svaret med en bestemt farve emoji, ikke en specifik person.

Hvem modtager mit Reach Out?

Dit Reach Out sendes til medlemmer af dit team, som har svaret samme farve emoji, som du vælger at rette dit Reach Out mod. Hvis tre medlemmer i dit team har svaret rød emoji til et Wave, og du retter dit Reach Out mod rød emoji, så vil alle tre medlemmer modtage dit Reach Out.

Er det “ufint”, hvis jeg vælger ikke at sende et Reach Out?

Nej. Det er helt op til dig selv, om du føler overskud til at sende et Reach Out og tilbyde hjælp/støtte til andre i dit team. Hvis du ikke selv har det godt, eller føler dig ude af stand til at hjælpe ift. et Wave, der er besvaret i jeres team, så er det altid bedre, at du undlader at sende et Reach Out, fremfor ikke at kunne yde en god hjælp/støtte til det medlem, som måtte have behov herfor.

Kan andre se, at jeg har sendt et Reach Out?

Kun de medlemmer af dit team, som modtager dit Reach Out, kan se, at det er dig, som har sendt det. Ingen andre kan se det.

Hvornår skal man sende et Reach Out?

Man SKAL ikke sende et Reach Out. Man KAN sende et Reach Out, når man skønner, at nogen kan have behov for hjælp eller støtte, og man skal kun sende et Reach Out, hvis man ønsker – og har overskud til – at hjælpe andre medlemmer i ens team.

Er der nogen risiko ved at sende et Reach Out?

Nej, der er ingen risiko ved at sende et Reach Out. Sender du et Reach Out, vælger du dog ikke selv, hvilke medlemmer af dit team, som du sender et Reach Out til, og du skal derfor være klar på at hjælpe hvem som helst i dit team. Hvis du, efter at have fået en snak med en person i dit team, som har accepteret dit Reach Out, skønner, at du ikke selv kan hjælpe eller håndtere det problem, som personen har delt med dig, kan du altid få hjælp fra professionelle organisationer i appens “Hjælp”-fane. Hverken du, som skal hjælpe, eller den, som har behov for hjælp, må på noget tidspunkt stå alene med et problem, som ikke kan løses.

Hvor længe er mit Reach Out aktivt hos modtageren?

I udgangspunktet har et Reach Out ingen udløbsdato. Har du først sendt et Reach Out på baggrund af et Wave, kan du og det medlem af dit team, som har modtaget dit Reach Out, altid fortsætte med at kommunikere.

Hvordan får jeg besked om, at nogen har taget imod mit Reach Out?

Hvis du har sendt et Reach Out, og et medlem af dit team tager imod det, år du en notifikation på din mobil, samt en rød markering i appens “Reach Out”-fane, i menuen.

Kan jeg se, hvem der har taget imod mit Reach Out?

Ja, så snart et medlem af dit team tager imod dit Reach Out, kan du se i appen, hvem de er, og straks starte en dialog.

Kan man få appen til automatisk at sende Reach Out?

Ja, men det kræver, at man har en Moderator-rolle. Har man det, så sender appen altid automatisk Reach Out til de medlemmer af teamet, som svarer på et Wave med en rød eller orange emoji.

Hvad gør jeg, hvis nogen tager imod mit Reach Out?

Når nogen har taget imod dit Reach Out, bør du straks starte en dialog med personen, og aftale at mødes eller tale sammen. Du bør ikke vente! En hurtig indsats virker bedst, og vil være årsag til at få løst problemerne, inden de vokser sig større.

Kan jeg fortryde, hvis jeg har sendt et Reach Out?

Nej, et Reach Out kan ikke fortrydes. Har du først tilbudt din hjælp, er det bindende, og bør altid efterleves.

Kan jeg få professionel hjælp via appen til mit Reach Out?

Ja, i appens “Hjælp”-menu er der altid hjælp at hente fra professionelle organisationer. Hjælpen er både til dig, når du selv har et problem, og til, når du hjælper andre med et problem. Ingen som bruger appen, skal stå alene med et problem.

Hvordan tager jeg imod et Reach Out?

Når du modtager et Reach Out fra en eller flere medlemmer af dit team, kan du vælge den eller de medlemmer, som du ønsker hjælp fra, eller en fortrolig snak med, ved at trykke “Accepter”. Det sker fra appens “Reach Out”-menu, hvor du trykker på “Til mig”. Her er en oversigt over de Reach Outs, som du har modtaget.

Kan jeg afvise et Reach Out?

Ja. Du skal naturligvis kun have hjælp fra og tale fortroligt med dem, som du føler det rigtigst med. Når du modtager et Reach Out, kan du altid vælge enten at acceptere det, eller afvise det.

Bliver andre skuffet, hvis jeg ikke tager imod deres Reach Out?

Nej. Ingen i appen kan se, hvem du er, når de sender et Reach Out til dig. Når du afviser et Reach Out, ved ingen derfor, hvem du er. Du er 100% anonym, indtil du vælger at tage imod et Reach Out og derved selv ophæve din anonymitet.

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager et Reach Out?

Har du modtaget et eller flere Reach Outs, skal du beslutte dig for, hvem du ønsker at modtage hjælp fra. Du kan vælge at acceptere eller afvise et Reach Out. Så snart du har accepteret et Reach Out, vil det medlem af dit team, som har sendt det, kontakte dig hurtigst muligt, med henblik på, at I kan finde tid og sted til at tale sammen udenfor appen.

Kan jeg modtage Reach Out fra flere medlemmer af mit team?

Ja, du kan sagtens modtage Reach Out fra flere på samme tid, og baseret på det samme Wave. Det giver dig en unik mulighed for at vælge, hvilket eller hvikle af de medlemmer af dit team, som har sendt et Reach Out til dig, som du vil tale med.

Hvem skal jeg vælge at tage imod et Reach Out fra?

Det er ene og alene dig selv, som kan og skal beslutte, hvem du tager imod et Reach Out fra. Du skal føle dig tryg i dit valg af det medlem/de medlemmer af dit team, som du vælger.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker hjælp fra den, som har sendt et Reach Out til mig?

Hvis du ikke ønsker hjælp fra et medlem af dit team, som har sendt dig et Reach Out, trykker du på “Afvis” i det Reach Out, du har modtaget fra denne person.

Kan andre se, hvem jeg vælger at tage imod et Reach Out fra?

Nej, kun det medlem af dit team, hvis Reach Out du accepterer, kan se din identitet. Ingen andre kan se, hvem du, eller den som skal hjælpe dig, er.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har taget imod et Reach Out?

Har du taget imod et Reach Out, skal du ikke gøre noget – det er det medlem af dit team, som har sendt det Reach Out til dig, som kontakter dig. Så det eneste, du skal gøre, er at afvente at høre fra personen – dog er det altid en god idé at forberede dig lidt (mentalt) på den snak, I skal have sammen.

Hvordan får jeg adgang til Indsigt?

Du har altid adgang til din personlige indsigt i appens menu “Indsigt”. Hvis du og dit team derimod ønsker indsigt i hele teamet, skal I opgradere jeres version af Wavers-appen til WaversPRO.

Hvad kan jeg se i Indsigt?

I Indsigt kan du følge din egen aktivitet i appen. Dvs. du kan følge din egen udvikling henover tid, ift. din trivsel, dine besvarelser, din evne til at sende og besvare Waves, din evne til at sende og tage i mod Reach Outs, samt meget andet. Hvis du og dit team benytter WaversPRO, har I endvidere adgang til alle de samme oplysninger for det samlede team. I vil herigennem kunne følge udviklingen i jeres team, og bl.a. se, hvor I gør det rigtig godt, og hvor I evt. kan sætte ind og gøre det bedre.

Hvem har adgang til Indsigt?

Alle brugere af Wavers-appen har adgang til “Personlig Indsigt”. Kun dem, som har WaversPRO, har adgang til “Team Indsigt”.

Kan jeg dele Indsigt med andre, udenfor teamet?

Nej. Du kan ikke dele oplysninger i “Personlig Indsigt” med andre, og ingen andre har adgang hertil. Benytter du og dit team derimod WaversPRO, kan I dele “Team Indsigt” med andre – eksempelvis med ledelsen, HR eller en helt tredje. Du deler “Team Indsigt” i appen, under menuen “Indsigt”.

Hvem, udenfor teamet, kan have nytte af adgang til Indsigt?

Det kan eksempelvis være jeres ledelse, eller personer/afdelinger, som arbejder struktureret med jeres sociale og psykiske miljø.

Hvordan bruger jeg oplysningerne i Indsigt konstruktivt?

Du kan på personligt niveau – eller I kan i teamet – arbejde konstruktivt og målrettet med oplysningerne i Indsigt. I kan sætte jeres egne mål for, hvordan f.eks. jeres trivslen skal være på en række områder, og lade appen måle resultaterne løbende.

Hvad er en Moderators rolle?

En Moderator har til opgave at motivere jeres team til at bruge appen. Det kan også være Moderatorens rolle at sikre, at personer inviteres til teamet, og at teammedlemmer, som ikke længere skal indgå i jeres team, fjernes. En anden rolle, som en Moderator har, er, at sikre at Waves, I som teammedlemmer selv opretter, godkendes, inden de sendes ud til teamet, for at sikre, at der ikke sendes upassende eller krænkende Waves ud i teamet.

Hvorfor have en Moderator?

I kan udnævne en Moderator/flere Moderatorer, hvis I ønsker, at der er en eller flere teammedlemmer, som skal sikrer, at teamet altid er sammensat af de rigtige medlemmer, samt sikrer, at Waves, som I selv opretter, er skrevet i en etisk forsvarlig tone. Og allervigtigst – en Moderator er jeres teams garanti for, at der altid sendes Reach Out til de teammedlemmer, som svarer med hhv. orange og rød emoji, på et Wave. Har man Moderator-rollen, sender man automatisk altid et Reach Out, til dem, som har brug for det. Derudover kan en Moderator være med til at motivere teamet til at bruge appen.

Hvem kan blive Moderator i et team?

Alle teammedlemmer kan blive udnævnt som Moderatorer i et team. Det er helt op til netop jeres team, hvordan I vælger at udnævne en eller flere Moderatorer i teamet.

Hvordan bliver jeg Moderator?

I udgangspunktet er den person, som opretter et team, automatisk tildelt rollen som Moderator. Kun en Moderator kan tildele et andet teammedlem rollen som Moderator, og der kan være flere Moderatorer i et team.

Jeg er Moderator i et team. Hvordan fjerne jeg denne rolle?

Du kan ændre din rolle fra Moderator til Medlem, under “Team”. Så længe, at du er Moderator, kan du også ændre andres rolle fra Moderator til Medlem.

Skal man have en særlig viden eller baggrund for at være Moderator?

Nej, ikke nødvendigvis. Man skal som Moderator have lyst til at hjælpe andre, kunne holde styr på teammedlemmer, motivere teamet til at bruge appen, og godkende teamets oprettede Waves.

Kan man uddanne sig til at blive en god Moderator?

På sigt, ja. Der udarbejdes pt. en certificeret uddannelse som Wavers Moderator, som forventes at blive udbudt i 2022 af VUC Storstrøm. Uddannelsen er et kompetenceløft, og vil dække bredt indenfor Moderatorens rolle i Wavers-appen.

Kan man få hjælp til at bruge appen?

På Wavers hjemmeside er der være adgang til en video, som hjælper dig og dit team i gang med at bruge appen. Bruger du WaversPRO, har du også adgang til Wavers supportcenter.

Kan man få hjælp til at styrke sammenholdet i teamet?

Ja, man kan få hjælp til at styrke sammenholdet, ved at kontakte professionelle fagpersoner. Hvis I benytter WaversPRO, kan I også give disse fagpersoner adgang til jeres teams samlede data, og dermed får fagpersonerne også mulighed for at arbejde konstruktivt med at styrke netop jeres teams sammenhold.

Kan man få hjælp til at forbedre trivsel og mental sundhed?

Ja, man kan få hjælp til at forbedre trivsel og mental sundhed via appen, ved at kontakte professionelle fagpersoner. Hvis I benytter WaversPRO, kan I give disse fagpersoner adgang til jeres teams samlede data, og dermed får fagpersonen også mulighed for at arbejde konstruktivt med at styrke netop jeres teams trivsel og mentale sundhed.

Kan man få hjælp, hvis man har personlige eller sociale problemer?

Ja. I appens menu “Hjælp” kan man til enhver tid få adgang til vores samarbejdspartnere, som yder gratis og anonym rådgivning til dig, som enten har problemer, eller som hjælper en anden med problemer (via et Reach Out).

Kan man selv oprette hjælp i appen, hvis man f.eks. har en psykolog tilknyttet et team?

Ja, men det kræver dog, at du/I har adgang til WaversPRO. Har du/I denne adgang, kan jeres team oprette alle former for hjælp i appen.

Hvorfor er der en gratis version af appen?

Appen er bygget op omkring en såkaldt “botttom-up”-metode. Med denne metode, vil Wavers sikrer, at alle mennesker med adgang til internet og en smartphone, kan benytte den gratis version af Wavers-appen, til at forbedre trivslen og den mentale sundhed, der, hvor de befinder sig. Wavers-appen er “Born SDG”, og er udviklet på baggrund af FN’s Verdensmål. Læse mere om dette – og Wavers – på siden “Hvorfor Wavers”, på Wavers’ hjemmeside.

Hvad er fordelen ved at betale for WaversPRO-versionen af appen?

Fordelen ved WaversPRO er, at I kan være lige så mange medlemmer i et team, som I ønsker, og at I som team kan bruge appen mere struktureret, ift. de data, som appen leverer. I kan f.eks. have en Moderator i teamet, som kan styrke arbejdet med appen i jeres team. I kan også tilføje jeres ønskede dedikerede hjælp i appen (eksempelvis en psykolog), og derudover kan I planlægge perioder – endda hele år – med Waves, der automatisk sendes ud i teamet.

Hvorfor kan man kun betale årligt for WaversPRO?

Prisen for et team er så lav, at vi ikke kan retfærdiggøre overfor jer, eller os selv, at lade betalingen falde eksempelvis månedligt. Det giver mere administration for både jer og os, og vil dermed få prisen til at stige.

Hvorfor betaler vi per team, og ikke per person, som skal bruge appen?

Da appen er teambaseret, er det mere optimalt at håndtere betalingen, når den afregnes per team, frem for per medlem. Det er også nemmere for brugerne af appen at blive afregnet per team – ellers skal prisen reguleres løbende, hver gang, I får et nyt teammedlem, eller fjerner et.

Kan vi få rabat på betalingen?

Desværre ikke.

Hvorfor koster appen det samme, om man er 10 eller 100 medlemmer i et team?

Vi har beregnet vores priser ud fra tanken om, at et ‘gennemsnitligt’ team, som benytter appen, består af 25 medlemmer. Vil I være flere medlemmer i et team end 25, får I de resterende “gratis”.

Hvorfor koster appen det samme i alle lande?

Appen er sat i verden for at hjælpe alle, og for at gøre prisen på, og vilkårene for, appen så enkle og gennemsigtige som muligt, har vi valgt at køre en ensartet global strategi på pris og vilkår (sidstnævnte dog under hensyn til gældende lokal lovgivning).

Hvordan betaler vi for WaversPRO?

I kan betale for WaversPro-versione af appen på hjemmesiden.

Hvilke af FN’s Verdensmål støtter appen?

Vi arbejder inden for rammen af fire af FN’s Verdensmål:
3. VERDENSMÅL

4. VERDENSMÅL

5. VERDENSMÅL

8. VERDENSMÅL

Verdensmål 3.4, der stræber efter forebyggelse og fremme af sundhed og trivsel. Verdensmål 4.7, der stræber efter, at alle elever skal tilegne sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling. Verdensmål 4.a, der stræber efter, at alle uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til det individuelle barns tarv, handicap og køn, og derved skaber et sikkert, ikke-voldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle. Verdensmål 5.B, der stræber efter at fremme kvinders rettigheder og muligheder gennem brugen af informations- og kommunikationsteknologi. Verdensmålet 8.8, der fokuserer på den enkelte medarbejders ret til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Hvordfor kan appen kun bruges på Android og iOS smartphones?

Det er styresystemerne Android og iOS, som Wavers indtil videre har satset på, da de tilsammen dækker de markeder, som vi ønsker at tilgå.

Jeg kan ikke downloade appen

Skriv til vores support på support@wavers.io, og fortæl, hvilke problemer, du oplever, og suppler også meget gerne med skærmbilleder/screenshots, da disse vil gøre det nemmere for os at hjælpe dig med dit specifikke problem.

Appen virker ikke på min smartphone

Skriv til vores support på support@wavers.io, og fortæl, hvilke problemer, du oplever, og suppler også meget gerne med skærmbilleder/screenshots, da disse vil gøre det nemmere for os at hjælpe dig med dit specifikke problem.

Jeg kan ikke oprette en profil i appen

Skriv til vores support på support@wavers.io, og fortæl, hvilke problemer, du oplever, og suppler også meget gerne med skærmbilleder/screenshots, da disse vil gøre det nemmere for os at hjælpe dig med dit specifikke problem.

Jeg modtager ikke en SMS-kode

Dette problem kan Wavers desværre ikke hjælpe med, da denne service købes gennem Google, som levere SMSen til din teleudbyder. Du kan med fordel prøve igen efter nogle timer, eller slette appen og installere den på ny (du beholder stadig din profil, hvis du gør dette).

Vi har ingen Moderator i teamet. Hvordan får vi en Moderator?

Man kan kun oprette/udnævne en Moderator i et team, hvis man har købt WaversPRO-versionen af appen. Kontakt support@wavers.io, hvis I ikke har en Moderator, og ønsker at oprette/udnævne en.

Hvordan skifter vi fra den gratis version af Wavers-appen, til WaversPRO?

Hvis det drejer sig om et eksisterende team, som I ønsker at opgradere til WaversPRO-versionen af appen, skal I følge instrukserne i appen. Dem finder I der, hvor I kan opgradere til WaversPRO. Hvis I derimod ønsker at oprette et team fra bunden i WaversPRO-versionen af appen, så skal I gøre det via Wavers’ hjemmeside.

Hvordan får jeg adgang til support?

Du kan altid skrive til support@wavers.io, hvis du har et problem eller spørgsmål, og vil sædvanligvis modtage svar indenfor 2-3 hverdage. Har du WaversPRO, kan du altid kontakte vores supportcenter.