WAVERS ARBEJDE

Wavers skaber et fortroligt forum til dig og dine kollegaer, hvor I sammen kan sætte målrettet fokus på netop jeres trivsel og arbejdsmiljø.

DOWNLOAD APPEN

BESKYTTER DIG OG DINE KOLLEGAER IMOD MISTRIVSEL

Du kan lade dit arbejdsmiljø vide, hvis du mistrives. Du kan også på eget initiativ række ud til andre, som har brug for hjælp.

Alt sammen helt anonymt

LÆR MERE

GOD TRIVSEL ER NOGET, VI GIVER TIL HINANDEN

Med Wavers får du og dine kolleger et værktøj der styrker kulturen og sammenholdet.

WAVERS’ 6 VÆRDIER

Anonymitet

Wavers beskytter medarbejdernes ret til at være 100% anonyme.

Uafhængighed

Wavers er medarbejdernes app, og er designet til at blive brugt af medarbejderne imellem, også uafhængigt af ledelsen.

Sammenhold

Wavers styrker medarbejdernes muligheder for at hjælpe og støtte hinanden – og understøtter fællesskabet på arbejdspladsen, så ingen står alene.

Tilgængelighed

Wavers tilbydes også i en gratis version, så økonomi ikke hindrer medarbejdernes adgang til appen.

Demokrati

Wavers sikrer medarbejderne lige adgang til at påvirke arbejdsmiljøet, og giver dem mulighed for trygt og frit at ytre sig.

Ligestilling

Wavers understøtter medarbejdernes ret til ligebehandling, ved at fremme en pas på hinanden-kultur, hvor chikane og diskrimination aktivt bekæmpes.

Bliv klogere på Wavers

GLADE KOLLEGER ER ET FÆLLES ANSVAR

KOM I GANG NU