Sexisme, seksuel chikane og overgreb falder alle under kategorien krænkende handlinger. Krænkende handlinger defineres af Arbejdstilsynet som:

“… når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. 

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.”

Eksempler på denne slags krænkende handlinger omfatter ifølge Arbejdstilsynet:

  • Sårende bemærkninger
  • Fysiske overgreb eller trusler herom
  • Krænkende telefonsamtaler
  • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
  • Ubehagelige drillerier
  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale

Listen ovenfor er illustrativ og ikke udtømmende.

I Wavers appen, under Hjælp -> Resurser, kan du finde hjælp, hvis du oplever krænkende handlinger på din arbejdsplads.

Kilde: Arbejdstilsynet – Reglen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane