Man kunne fristes til at spørge, hvorfor man skal bruge en app til at skabe bedre trivsel på arbejdspladser. Trivsel handler om mennesker og vores relationer til hinanden, så hvorfor ty til teknik i jagten på et bedre arbejdsmiljø?

Vi skal selvfølgelig altid stræbe efter en kultur, hvor det er ufarligt at melde på banen, at man mistrives. En kultur, hvor vi løbende ser vores kollegaer og yder den ekstra hjælp, når det er nødvendigt. Men problemet opstår, når denne kultur ikke kommer af sig selv. Hvis ikke der er et værktøj tilgængeligt på arbejdspladsen, der tillader og opfordrer medarbejderne til løbende at udvikle og opretholde trivsel, vil det falde under radaren. Derfor har vi søgt efter løsninger i teknologien, der kan hjælpe med at skubbe os mennesker tættere på hinanden og sammen skabe en sund trivselskultur, hvor problemstillinger fremhæves og bearbejdes i tide.

Ligesom røntgen-teknikken benyttes til at diagnosticere fysiske lidelser, har vi på en arbejdsplads brug for teknologiens hjælp til at identificere psykiske lidelser. Psykiske lidelser kan ikke altid ses med det blotte øje – og det må vi anerkende og finde en løsning på. Vi mener derfor, at et håndgribeligt trivselsredskab i form af Wavers gør det nemmere for medarbejdere at skabe en fælles trivselskultur, hvor omsorg og støtte er i fokus. En platform, hvor relationer og medmenneskelighed dyrkes og udfoldes på et seriøst plan – og ikke forbigås, fordi rammerne ikke er til stede. Tværtimod danner Wavers rammerne for en arbejdsplads, hvor det er okay at tale om mistrivsel – og hvor mentale problemer bringes frem i lyset.

En snak ved kaffemaskinen er ikke nok til at løse de problemer, der stikker dybere. Det skyldes, at kaffemaskinen ikke er et sted, hvor det er normalt at tale om medarbejdernes mentale sundhed. Det er det til gengæld i Wavers, der med sin løsningsorienteret opbygning, danner grobund for et sundere arbejdsmiljø, hvor medarbejderne i højere grad lytter til hinanden, og hvor problemstillinger hurtigt bliver belyst og løst.

Men ligesom røntgen-teknikken har brug for læger til at diagnosticere og behandle fysiske lidelser, har Wavers brug for medarbejdere, der sammen kan spotte og dermed forebygge psykiske problemer. Mennesket er altså utvivlsomt det vigtigste råstof her. Uden menneskets initiativer og handlinger er Wavers ingenting. Wavers hjælper med at gøre initiativer til handlinger – og gør det dermed nemmere at  dyrke arbejdskraftens vigtigste råstof – nemlig trivslen.

Det bliver muligt, når Wavers er implementeret som en integreret del af en organisations faste dagsorden. På den måde har teknologien og mennesket brug for hinanden i bestræbelserne på at skabe en trivselskultur, der dyrker fællesskabet og værdsætter samhørigheden.