Man kunne fristes til at spørge, hvorfor man skal bruge en app i bestræbelserne på at skabe bedre trivsel på arbejdspladser. Trivsel omhandler mennesket og vores relationer til hinanden, så hvorfor ty til teknik i jagten på et bedre arbejdsmiljø?

Vi skal selvfølgelig altid stræbe efter en kultur, hvor det er ufarligt at melde på banen, at man mistrives. En kultur, hvor vi løbende ser vores kollegaer og yder den ekstra hjælp, når det er nødvendigt. Men problemet opstår, når denne kultur ikke kommer af sig selv. Hvis ikke der er et værktøj tilgængeligt på arbejdspladsen, der tillader og opfordrer medarbejderne til løbende at udvikle og opretholde trivsel, vil det falde under radaren. Derfor har vi søgt efter løsninger i teknologien, der kan hjælpe med at skubbe os mennesker tættere på hinanden og sammen skabe en sund trivselskultur, hvor problemstillinger fremhæves og bearbejdes i tide.

Ligesom røntgen-teknikken benyttes til at diagnosticere fysiske lidelser, har vi på en arbejdsplads brug for teknologiens hjælp til at identificere psykiske lidelser. Psykiske lidelser kan ikke altid ses med det blotte øje – og det må vi anerkende og finde en løsning på. Det er her vi mener, at et håndgribeligt trivselsredskab i form af Wavers faciliterer en platform, der fordrer medarbejdere til, i fællesskab, at skabe en trivselskultur, hvor omsorg og støtte er i fokus. En platform, hvor den interrelationelle medmenneskelighed dyrkes og udfoldes på et seriøst plan – og ikke forbigås, fordi rammerne ikke lige tillader det. Tværtimod danner Wavers rammerne for en arbejdsplads, hvor mistrivsel aftabuiseres, og mentale problemer bringes frem i lyset.

En snak ved kaffemaskinen er ikke nok til at løse de problemer, der stikker dybere. Det skyldes, at kaffemaskinen ikke faciliterer et forum, hvor medarbejdernes mentale sundhed udelukkende er i fokus. Det er den til gengæld i Wavers, der med sin løsningsorienteret opbygning, danner grobund for et sundere arbejdsmiljø, hvor medarbejderne i højere grad lytter til hinanden, og hvor problemstillinger hurtigt bliver belyst og løst.

Men ligesom røntgen-teknikken har brug for læger til at diagnosticere og behandle fysiske lidelser, har Wavers brug for medarbejdere, der sammen kan spotte og dermed forebygge psykiske problemer. Mennesket er altså utvivlsomt den vigtigste variabel i denne ligning. Uden menneskets initiativer og handlinger er Wavers ingenting. Wavers sørger for, at disse initiativer og handlinger fremelskes – og at vi husker at dyrke arbejdskraftens vigtigste råstof – nemlig trivslen.

Det bliver muliggjort, når Wavers er implementeret som en integreret del af en organisations faste dagsorden. På den måde har teknologien og mennesket brug for hinanden i bestræbelserne på at skabe en trivselskultur, der dyrker fællesskabet og værdsætter samhørigheden.